sunnuntai 23. elokuuta 2015

Tehtävä 4c. Toisen ryhmän arviointi

4c) Toisen ryhmän työhön tutustuminen


Päätin tutustua Noora Barrian ja Anne Paalasen tekemään Päiväkoti Pulinat-ryhmään. Alustaksi oli valittu Facebook, joka mielestäni oli hyvä valinta, sillä kohderyhmä suurimmaksi osaksi varmaan käyttää jo valmiiksi Facebookkia.

Kohderyhmänä on päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmat. Kohderyhmä on melko laaja, sillä sitä ei ole eroteltu esim. paikkakunnittain.

Mielestäni idea paikasta, jossa voi keskustella päiväkotiarjesta muiden vanhempien kanssa, ilmoitella tapahtumista ja samalla myydä/ostaa päiväkoti-ikäisten tavaroita on mahtava. Siinä ovat kaikki asiat samassa ryhmässä, joka tekee asioista helppoa.

Linkki ryhmän tekemään esittelyvideoon; Päiväkoti Pulinat toteutus
Facebook-ryhmä Päiväkoti Pulinat

Ryhmässä on hyvät ohjeet miten ryhmässä tulee toimia. Niitä on selvästi ajateltu, sillä ne ovat varsin kattavat.

Ryhmään on jo valmiiksi lisätty Osto- ja Myyntikansiot, joihin voi lisätä ostettavaa ja myytävää tavaraa. Kansiot ovat hyvä idea, sillä muuten ryhmän Facebook-seinä täyttyy kuvista, ja menevät kaikkien muiden viestien kanssa sekaisin.

Suosiota saadessaan ryhmä helpottaa arkielämää, varsinkin isompien lasten osalta, kun vanhemmat voivat sopia synttärikutsuista, leikkitreffeistä ja muusta päiväkodin ulkopuolisesta ohjelmasta sitä kautta. Minulla ei ainakaan tullut tutustutua mitenkään lähemmin päiväkotilasten muihin vanhempiin viime vuonna kun poikani aloitti päiväkodin.

Uskon, että ryhmän tullessa laajempaan käyttöön, siitä on kohderyhmälle hyötyä ja toteutus antaakin hyvät valmiudet muiden päiväkotilasten vanhempien väliseen viestittelyyn.

Tehtävä 4 d. Somen käyttö tulevaisuudessa

Tehtävä 4 d.

Toteutuksen pohdinta

Tein siis LIK14SNT-ryhmälle Facebook- ja WhatsApp-ryhmät. Mielestäni toteutus onnistui hyvin.
Jatkossa niitä tulee varmasti käytettyä lähes päivittäin. Sinne on hyvä viestitellä mahdollisista luokkatilamuutoksista, opettajien sairastumisista, huudella apua jonkun tehtävän tekoon yms.

Tulevaisuudessa Facebook-ryhmään voisi pistää Oivasta (opiskelijoiden intrasta) tärkeitä tiedotteita, jotka koskevat erityisesti meidän luokkaa. Oivaan tulee välillä niin paljon viestejä, että osa asioista hukkuu viestitulvaan.


Sosiaalisen median hyödyntäminen

Uskon, että tulen jatkossakin hyötymään WhatsAppista ja Facebookista luomalla erilaisille ryhmille omat paikkansa, jossa keskustella. Esimerkiksi erilaisten yhdistysten, harrastusten ja jopa mahdollisesti työyhteisöjen välillä näiden hyödyntäminen on varmasti kätevää ja helpottaa arkea.

Luultavasti tarvetta voisi olla myös yhteiselle materiaalipankille, josta voisi käydä hakemassa nopeasti materiaalia, kuten kuvia, PowerPoint-esityksiä ja asiakirjoja. Olisi hienoa, jos niitä pystyisi yhteisön kaikki jäsenet muokkaamaan, ja laittamaan kommentin jonnekin, että puuttuuko siellä jotain tai kaipaisiko jonkun muokkaavan/lisäävän dokumenttiin jotakin. Microsoft Office-onlinella on jo mahdollista tehdä PowerPoint-esityksiä ja Word-asiakirjoja, joita valitut ihmiset voivat tehdä, ja muokkaukset näkyvät heti kaikille.


Tehtävä 4. Some-toteutus

Tehtävät 4 a ja b.

En pysty jakamaan linkkiä tekemääni Facebook-ryhmään, koska se on suljettu, ja WhatsApp-ryhmää ei myöskään pysty linkittämään.

Ohessa on kuitenkin toteutukseni esittelyvideo, jossa molempien ryhmien sisältö näkyy.lauantai 1. elokuuta 2015

Tehtävä 3. Toteutumissuunnitelma

Tehtävä 3 c.

Tein suunnitelman Facebook-ryhmästä ja WhatsApp-ryhmästä uudelle luokalleni, LIK14SNT:lle.

Valitsin luokkani kohderyhmäksi, sillä totesin vastaavan toteutuksen viime vuonna käteväksi opiskelun kannalta. Tutustuin nopeasti uusiin luokkalaisiini ja opiskelu sujui helpommin kun oli heti, keltä neuvoja kysyä. Liiketaloudessa toinen vuosi on yleensä vaikein, joten varmasti tästä on apua opiskeluun. Toivon, että voimme luokkana olla toistemme tukena ja helpottaa jokaisen koulunkäyntiä avoimella viestinnällä, jakaa neuvoja ja vinkkejä, kuten kertoa mitä tuli läksyksi niille, jotka eivät päässeet jostain syystä oppitunneille. Yhteisöllisyys on nykypäivänä tärkeää, kuten ryhmässä toimiminenkin, joten erilaisten viestintävälineiden opettelu valmentaa meitä myös työelämää varten.

Viime vuonna luokallani oli siis Facebook ja WhatsApp käytössä. Facebookiin on kätevä pistää ilmoitus esim. tapahtuman järjestämisestä, sekä muista tärkeistä asioista jotka hukkuvat helposti WhatsAppin viestitulvaan. Esimerkiksi viime vuonna ilmoitumme Facebookissa erilaisista tapahtumista, sekä opiskeluun liittyvistä asioista.

Alla esimerkkejä viime vuoden Facebook-ryhmästämme;WhatsApp on erittäin kätevä väline viestiä nopeasti, eli esim. silloin kun oppitunnit on peruttu tai siirretty. Myös ryhmätöiden teosta on kätevä viestiä aikaa ja paikkaa, sekä etsiä itselleen ryhmäläisiä WhatsAppin kautta. Siellä viestintä on rennompaa ja sieltä tavoittaa yleensä ihmiset nopeammin kuin Facebookista.

Tässä vielä esimerkki edellisen luokkani WhatsApp-viestinnästä;